Kundansökan
Fyll i ansökan Skriv ut Skriv under Skicka in

Ny ägare
Avtalspart eller juridisk person
Namn*
Org.nr/Personnr*
-
 
Butiksuppgifter
Butikens namn *
Butikens adress *
Postnummer *
Ort
Telefonnr butik*
- 
Faxnr butik
-
Mobilnummer
-
E-post butik
E-post faktura (max 50 tecken)
Tidningsansvarig
 
 
Returrapportering
Önskad PINkod *
(4 siffror)
 
Välj de leverantörer du vill ha leverans från.


Bankgironummer
Plusgironummer
 

Tidsam kan ta hand om dina Tidsam-returer. Om du är intresserad av det så skicka även in detta avtal eller kryssa i rutan för Räknade returer:

Räknade returer - Tidsam

Den förra ägaren har haft tjänsten Räknade returer. Det innebär att Tidsam räknar och redovisar din butiks returer istället för att din personal gör det. Förutom att du spar tid och pengar så är det en fördel att ni behåller rutinerna och kan vara så effektiva som möjligt.

Beställ tjänsten här du också! Om du är intresserad av det så skicka även in detta avtal eller kryssa för Räknade returer:

Räknade returer - Tidsam

 
Öppethållande 


 
 
Övriga upplysningar (Notera t.ex om du har stängt för renovering)
 

Tillhör Kedja:


   
 
Fakturaadress (om annan än butikens)
Namn
Referens/ID Nr
Gatuadress/Box
Postnummer
Ort
 
Innehar eller har haft annat försäljningsställe
Kundnummer
 
Postadress (om annan än butikens)
Gatuadress/Box
Referens/ID Nr
Postnummer
Ort
 
Leverans av tidningar
Datumet kan sättas tidigast om åtta dagar. Leverans kan nämligen ske tidigast 7 dagar efter ansökan mottagits (vi räknar med att postgången tar en dag). 

Önskar fr.o.m.
 
   
 
Öppettider
  -
  -
  -

Butiken är stängd

 
Övriga blanketter att bifoga ansökan
Aktuellt registreringsbevis från Patentverket skall bifogas för juridisk person .
 
   

 
 
 
   

När vi fått tillbaka den undertecknade kundansökan meddelar vi de leverantörer som du vill få leverans ifrån.

Sortiment och upplagor sköts av respektive tidningsleverantör. Om du inte har några speciella önskemål kring sortiment eller upplagor så beräknar leverantören lämplig upplaga till dig. Ditt sortiment tas fram unikt för just din bransch och kedja.

Alla frågor kring sortiment och upplagor besvaras av respektive leverantör.

Till dess att avtal ingåtts är ansökan inte bindande - även om tidningarna har levererats under tiden. Varje leverantör skickar en avtalsbekräftelse med skriftligt godkännande när allt är klart. Avtalet gäller tills vidare med sju (7) dagars uppsägning.