Anmäl dig här och nu genom att klicka på "Anmälan om ägarbyte"

Om du säljer eller överlåter rörelsen, måste du rapportera detta till Preserv.

Du behöver då inte meddela varje tidnings/tidskriftsleverantör var för sig. Preserv ser till att alla dina pressleverantörer får rätt information i sina register.

För att alla tidnings/tidskriftleverantör skall hinna med att ändra i sina register skall du och den nya ägaren meddela Preserv skriftligen senast 7 dagar innan försäljningen sker. Du har ett flertal alternativ. Antingen fyller du själv i här ”ägarbyte blankett” på nätet, eller så fyller du i tillsammans med den nya ägaren, eller så kontaktar du vår kundservice på 0771-500 100 så skickar vi en ifylld ansökan till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer, underteckna ansökan och skicka tillbaka den till oss Preserv, Box 6007, 550 06 Jönköping.

Om du vill överlåta tidningar, (sälja befintligt lager), till den nya ägaren, vilket är vanligt när det gäller veckomagasin och månadsmagasin, så kan Tidsam och MTD hjälpa till med det. De tidningar som du överlåter redovisar du på blanketten för lageröverlåtelse. Klicka här.