Om dina returetiketter är slut så kontakta respektive leverantör och beställ fler. Returetiketter används inte hos Mtd. Där ska du spara framsidan till dess att fakturan kommer.