Om du behöver stänga tillfälligt t ex på grund av ombyggnad eller semester så kontaktar du oss på Preserv. För att underlätta för dig så meddelar vi alla pressleverantörer. Du behöver alltså bara kontakta oss.