Om du vill betala via autogiro så fyll i in en ansökan här, underteckna den och skicka till oss på Preserv, Box 6007, 550 06 Jönköping.