Anmäl dig här och nu genom att klicka "Anmälan om ägarbyte", eller ring vår kundservice på 0771-500 100 så skickar vi en ifylld blankett.

Om du skall köpa eller överta en butik skall du rapportera detta till Preserv som då kommer att säkerställa att alla pressleverantörer får korrekt information om dig. Du behöver inte meddela varje tidnings/tidskriftleverantör var för sig. Preserv ser till att alla dina pressleverantörer får rätt information i sina register.

Antingen fyller du själv i här tillsammans med butiksägaren, genom klicka på knappen "Anmälan om ägarbyte", varvid den gamla butiksägaren måste göra en inloggning för att få rätt information. Eller så kontaktar du vår kundservice på 0771-500 100 så skickar vi en ifylld ansökan till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer, underteckna ansökan och skicka tillbaka den till oss på Preserv, Box 6007, 550 06 Jönköping.

För att alla leverantörer skall hinna med att ändra i sina register skall du meddela Preserv skriftligen senast 7 dagar innan försäljningen sker.

Om du vill överta (köpa) de tidningar som finns i butiken (befintligt lager), från den gamla ägaren, vilket är vanligt när det gäller veckomagasin och månadsmagasin, så kan Tidsam och MTD hjälpa till med det. De tidningar som du överlåter redovisar du på blanketten för lageröverlåtelse. Klicka här.