När du vill sälja tidningar/tidskrifter från leverantör som du idag inte har leverans ifrån, så fyll i en komplettering, underteckna ansökan och skicka den till oss på Preserv, Box 6007, 550 06 Jönköping.

När vi fått tillbaka den undertecknade kundansökan meddelar vi de leveratörer som du vill få leveranser ifrån. Sortiment och upplagor sköts av respektive tidningsleverantör. Om du inte har några speciella önskemål kring sortiment eller upplagor så beräknar leverantören lämplig upplaga till dig. Ditt sortiment tas fram unikt för just din bransch eller kedja. Alla frågor kring sortiment och upplagor besvaras av respektive nya leverantörer.

Till dess att avtal ingåtts är ansökan inte bindande även om tidningarna har levererats under tiden. Varje leverantör skickar dig en avtalsbekräftelse med ett skriftligt godkännande när allt är klart.