Anmäl dig här och nu genom att klicka "Kundansökan"

När vi fått in den undertecknade kundansökan meddelar vi de leverantörer som du vill få leveranser ifrån.

Sortiment och upplagor sköts av respektive tidningsleverantör. Om du inte har några speciella önskemål kring sortiment eller upplagor så beräknar leverantören lämplig upplaga till dig. Ditt sortiment tas fram unikt för just din bransch eller kedja.

Alla frågor kring sortiment och upplagor besvaras av respektive leverantörer.

Till dess att avtal ingåtts är ansökan inte bindande även om tidningarna har levererats under tiden. Varje leverantör skickar dig en avtalsbekräftelse med ett skriftligt godkännande när allt är klart. Avtalet gäller tills vidare med sju (7) dagars uppsägning.