Sortiment och upplagor hanteras via respektive tidningsleveantör. Om du inte har några speciella önskemål kring sortimentet eller upplagorna så beräknar tidningsleverantören lämplig upplaga. Ditt sortiment tas fram unikt för just din bransch eller kedja. Alla frågor kring sortiment och upplagor bevaras av respektive leverantör. Kontakta dem direkt.