Med tidningar utsätter du inte butiken för felköp, utan du betalar endast för de tidningar som du säljer. Resten skickas i retur, helt utan kostnad för butiken. Returerna gör du genom följa den här länken.